Biala_Podlaska_top_1.jpg
Strona Główna Informator   Plan Miasta   Oferty Inwestycyjne   Baza Przedsiębiorców   Galerie Zdjęć   bip
Oferta inwestycyjna Lotnisko
Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Teren: 327000.00[m2]
Teren: 327.00[ha]
Własność: Gmina Miejska Biała Podlaska
Charakter: Teren niezabudowany
Funkcja: Inna
Plan zagospodarowania: TAK
Warunki zabudowy: Inne
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Gmina Miejska Biała Podlaska
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Biała Podlaska
Adres: Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
83 341 69 05
83 343 70 64
tomasz.popielowski@bialapodlaska.pl
www.bialapodlaska.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Sieć ciepłownicza: tak
Drogi główne i dojazdowe:

812

Najbliższa linia kolejowa:

E 20

Opis nieruchomości

Teren inwestycyjny Lotnisko to ok 327 ha niezagospodarowanego terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym terenie prowadzenie działalności lotniczej, uzupełnianej o usługi z zakresu administracji, obsługi biurowej i finansowej, handlu, gastronomii i turystyki. Teren posiada dostęp do podstawowej infrastruktury.

Oferowany teren wchodzi w skład byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej.

Pasy startowe

 

Dostęp do mediów wygląda następująco:

WODA

Bezpośrednio na terenie nie ma przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Najbliższe przyłącze zlokalizowane jest w ciągu ulicy Dokudowskiej oraz Łomaskiej. Operatorem sieci wodociągowej jest spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o. Dostępny strumień wody V=3500 m3/dobę. Odległość przyłączy od 100 do 500 metrów.

 

KANALIZACJA SANITARNA

Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłącza zlokalizowane są przy ulicy Dokudowskiej oraz przy ulicy Łomaskiej.

 

KANALIZACJA DESZCZOWA

Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłącza zlokalizowane są przy ulicy Dokudowskiej oraz przy ulicy Łomaskiej.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Na terenie istnieje sieć elektryczna. niskiego i średniego napięcia 15 kV. Obsługiwane są przez stacje transformatorowe 15/0,4 kV o mocach: 400 kVA, 250 kVA.

 

SIEĆ GAZOWA

Zlokalizowana jest 555 metrów od granicy terenu.

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Na terenie zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością telekomunikacji polskiej.

 

KOMUNIKACJA

Dostęp do terenu zapewniony jest ulicą Dokudowską oraz ulicą Łomaską. W odległości około 1 km biegnie droga wojewódzka 812. W odległości ok. 3 km biegnie droga krajowa E 30. Przy granicy terenu przebiega również linia kolejowa E 20, zaś na terenie zlokalizowana jest bocznica kolejowa.

WODA

Bezpośrednio na terenie nie ma przyłączy wodno - kanalizacyjnych. Najbliższe przyłącze zlokalizowane jest w ciągu ulicy Dokudowskiej oraz Łomaskiej. Operatorem sieci wodociągowej jest spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan" Sp. z o.o. Dostępny strumień wody V=3500 m3/dobę. Odległość przyłączy od 100 do 500 metrów.

 

KANALIZACJA SANITARNA

Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłącza zlokalizowane są przy ulicy Dokudowskiej oraz przy ulicy Łomaskiej.

 

KANALIZACJA DESZCZOWA

Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłącza zlokalizowane są przy ulicy Dokudowskiej oraz przy ulicy Łomaskiej.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Na terenie istnieje sieć elektryczna. niskiego i średniego napięcia 15 kV. Obsługiwane są przez stacje transformatorowe 15/0,4 kV o mocach: 400 kVA, 250 kVA.

 

SIEĆ GAZOWA

Zlokalizowana jest 555 metrów od granicy terenu.

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Na terenie zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością telekomunikacji polskiej.

 

KOMUNIKACJA

Dostęp do terenu zapewniony jest ulicą Dokudowską oraz ulicą Łomaską. W odległości około 1 km biegnie droga wojewódzka 812. W odległości ok. 3 km biegnie droga krajowa E 30. Przy granicy terenu przebiega również linia kolejowa E 20, zaś na terenie zlokalizowana jest bocznica kolejowa.

 

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Dzierżawa
Uwagi dodatkowe

Proponowaną formą zbycia proponowanej nieruchomości jest dzierżawa.

Załączniki
Fotografie oferty
grafika
grafika
Szukaj
rozwiń
Dodaj oferte.jpg
Najczęściej oglądane
Oferta inwestycyjna Lotnisko 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Lokalizacja Szczegóły
Oferta... 
Al. Solidarności 
21-500 Biała Podlaska
Lokalizacja Szczegóły
Oferta inwestycyjna Lotnisko... 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Lokalizacja Szczegóły
EFRR.png