Biala_Podlaska_top_1.jpg
Strona Główna Informator   Plan Miasta   Oferty Inwestycyjne   Baza Przedsiębiorców   Galerie Zdjęć   bip
Opis obiektu
Kategoria: Baza kooperantów > Inne

Adres:

Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
ul. Warszawska 12
21-500 Biała Podlaska
83 342-46-68
83 343-75-07
bpig@tnet.pl
www.bpig.bialapodlaska.pl

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą 5 sierpnia 1990 roku z inicjatywy podmiotów gospodarczych regionu. W chwili obecnej zarejestrowanych jest ponad 100 firm reprezentujących różne działy gospodarki: przetwórstwo rolne, przemysł lekki, usługi budowlane, handel, transport, bankowość.
Głównym celem Izby jest podejmowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków. Reprezentuje interesy podmiotów gospodarczych, występuje w ich imieniu do władz samorządu terytorialnego i państwowych organów administracji.
Do zadań Izby należy tworzenie warunków sprzyjających działalności gospodarczej. BPIG pełni funkcję opiniodawczą w kwestiach związanych ze stanem rozwoju życia gospodarczego regionu, polityki gospodarczej oraz nowych regulacji prawnych. BPIG gromadzi i rozpowszechnia oferty współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, organizuje misje gospodarcze, targi i wystawy. Zajmuje się działalnością szkoleniową i promocyjną. Integruje lokalnych przedsiębiorców, stanowi platformę wymiany doświadczeń i informacji.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
rozwiń
Najczęściej oglądane
Popularne kategorie
EFRR.png